Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe "Teleinfo" Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo - Handlowe
"TELEINFO" Sp. z o. o. ul. Sienna 10
40-544 KATOWICE

KRS 0000073581, Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 634-012-63-29, Regon 008060378.
Kapitał zakładowy w wysokości 105 000,00 PLN

tel. 32 258-63-21
tel. 32 258-53-71
tel. 32 258-63-22

Biuro
projekt@teleinfo.pl

© TELEINFO 2010